"Oklart om oron för demokratin är befogad"

Statsvetarna Sten Widmalm och Thomas Persson (Uppsala universitet) är oroade över att svenskarna är ”alltmer benägna att förhandla bort demokratin” (DN Debatt 28/3: Detta är svenskarna beredda att pausa demokrain för). Ludvig Beckman, statsvetare och forskare vid IFFS, replikerar (”Oklart om oron för demokratin är befogad”, DN Debatt 28/3) att författarna faktiskt inte alls lägger fram något stöd för detta påstående och att det lika gärna kan vara tvärt om.

"Statsvetarna Sten Widmalm och Thomas Persson oroas på DN Debatt (28/3) över att svenskarna är ”alltmer benägna att förhandla bort demokratin”. Oron baseras på frågor ställda till allmänheten som enligt dem visar att en majoritet av svenskarna är beredda att tillfälligt begränsa demokratin för att hantera samhällsproblem och kriser. Men om oron är befogad är oklart. Författarna hävdar att svenskarna är ”alltmer” benägna att förhandla bort demokratin men något stöd för det redovisas inte. Vi vet inte vad svenskarna tyckte tidigare. I princip skulle det kunna vara tvärtom: att vanliga svenskar tidigare var mer benägna att inskränka demokratin. Ett svar på frågan om det är försvarligt med tillfälliga inskränkningar av demokratin förutsätter att vi förstår vad ”demokrati” betyder. Men artikeln ger inte besked om vad vare sig Widmalm och Persson eller respondenterna förstår med ”demokrati”. Ett [...] förslag är att ”demokrati” avser de politiska fri- och rättigheter som finns i Sveriges grundlagar. Om det är vad som avses är det relevant att påminnas om att våra grundlagar medger begränsningar av politiska fri- och rättigheter, vilket till exempel skedde under pandemin. Om de svenskar som tillfrågats i undersökningen känner till detta och uppfattar att detta är vad frågan handlar om har de därför ingen annan uppfattning än den som intogs av myndigheter och politiska organ."

Läs hela debattartikeln på DN Debatt: ”Oklart om oron för demokratin är befogad”

 

   

Relaterat material