Det nya småland under lupp

Vad händer i övergången från glasbruksort till turistort? Hur kan en region som avfolkas, samtidigt växa och föröka sig? Hur kom centrum att hamna på en åker? Programmet Nya Småland 2019–2020 är kulmen av ett treårigt samarbete som initierats av fyra konstinstitutioner, tre regioner och ett universitet. Vi har bland annat organiserat ett antal konferenser, seminarier, residens, workshops och internationella samarbeten i hela Småland.

Den 13–14 juli hålls en öppen konferens i Borgholm på Öland där forskare, konstnärer och entreprenörer pratar om en rad olika ämnen som rör hur vi ser på en plats och ett landskap.

Filosoferna Gustaf Arrhenius och vår återkommande gästforskare Chandra Kumar är där under lördagen och pratar klimatförändringar.

Se hela programmet här

Läs mer om Nya Småland här