Ny undersökning - Så känner svenskarna inför coronakrisen

Sex av tio har fortsatt att jobba under coronakrisen. Det är bara sju procentenheter färre än före krisen. Ungefär hälften jobbar hemifrån. Oron för sjukdomen samt dess följder är större bland dem som går till jobbet som vanligt. De allra flesta ställer sig bakom Sveriges coronastrategi och över 70 procent tycker att myndigheter, politiker samt press, radio och tv har hanterat krisen bra. Det är några av resultaten från en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av bland andra Institutet för framtidsstudier. 

Studiens resultat beskrivs på DN debatt: "Coronakrisen mer oroande för dem som går till jobbet”

Studien är gjord av Novus på uppdrag av Institutet för framtidsstudier, Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola. Antalet svarande var 2 500 personer och intervjuperioden var 24 april till 4 maj 2020. 

Över 70 procent tycker att myndigheter, politiker samt press, radio och tv har hanterat krisen bra. Förtroendet för sjukvården är på liknande vis högt - 94 procent tycker att sjukvården har hanterat krisen bra eller mycket bra. 88 procent tycker också att samhällsinformationen om hur vi ska bete oss under krisen har varit mycket eller ganska bra. 

Hela 56 procent av de tillfrågade är inte oroliga för att själva drabbas av viruset. Dessutom tror 17 procent av de tillfrågade att de redan haft sjukdomen och var tredje uppger att de har haft lindriga symtom.

"Risken är därmed uppenbar att den nödvändiga försiktigheten och respekten för pandemin viker", skriver Bi Puranen, generalsekreterare i World values survey samt docent i ekonomisk historia, Institutet för framtidsstudier, Tomas Axelson, docent i religionsvetenskap, Högskolan Dalarna och Jonas Stier, professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola på DN debatt. 

Det finns en del skillnader i synen på coronakrisen mellan de som går till jobbet som vanligt och de som arbetar hemifrån. De som arbetar som vanligt är mer oroade över att Sverige skadas av corona­krisen. Den här gruppen anser också i mindre utsträckning att Folkhälsomyndigheten skött sig mycket bra. 

I gruppen som arbetar som vanligt finns i första hand de som arbetar inom vård och omsorg, men även verksamma inom transport, handel, service och bygg/anläggning. 

"I gruppen som arbetar hemifrån återfinns fler som är högutbildade, har högre inkomster och som arbetar inom staten och den ideella eller idéburna sektorn. De innehar dessutom oftare chefsbefattningar – en mer priviligierad grupp på arbetsmarknaden, skulle man kunna fastslå. Detta är sannolikt en av förklaringarna till en tydlig skillnad i synen på hur myndigheterna skött sitt arbete," skriver författarna. 

En annan skillnad mellan de båda grupperna är upplevd arbetsglädje: De som går till jobbet som vanligt under corona­krisen uttrycker mindre problem med ensamhet och ointresse för att göra saker än gruppen som arbetar hemifrån.

Läs mer

Institutet för framtidsstudiers forskare belyser coronakrisen utifrån sina expertområden. Alla intervjuer i media, artiklar av forskare, videor och annat material relaterat till corona hittar du på iffs.se/corona