När "folket" kidnappas

När populister monterar ned centrala demokratiska byggstenar lutar de sig ofta mot idén om folksuveränitet och att just de är representanter för "folket". I en intervju i ETC samtalar Ludvig Beckman, statsvetare och forskare vid Institutet för framtidsstudier om sin senaste bok som handlar om folksuveräniteten och hur anti-demokratiska krafter kidnappar demokratiska begrepp. 

En del av planen från populister handlar om att måla ut alla andra politiker än de själva som en del av en elit som snuvat det verkliga folket på makten. I Ungern vänder sig till exempel Orbans retorik mycket mot EU som han säger snuvar folket på makten. 

- I Sveriges grundlag står det att all offentlig makt utgår från folket. Det är folksuveräniteten, och så står det också i många andra länders grundlagar. Det är just den typen av paragrafer som högerpopulister lutat sig mot i länder som Ungern och Polen, men som även Donald Trump gjort, när de påstått att de har rätt att göra som de vill efter att de kommit till makten. Inklusive att montera ner demokratiska institutioner som oberoende domstolar, public service, och så vidare, säger Ludvig Beckman till ETC

Ludvig Beckmans bok All makt åt folket kom ut i höstas. Se boksläppet som Institutet för framtidsstudier arrangerade med bland andra Åsa Linderborg.

Relaterat material