När demokratin når våra arbetsplatser

Miljöförstöring, fattigdom, utarbetade anställda. Det här är problem som skulle kunna lösas av marknaden. Under förutsättning att det på denna marknad råder ekonomisk demokrati.

Att vi som invånare i ett land får delta i en politisk demokrati är en självklarhet. Vi tycker att det är så bra och viktigt att vi försöker exportera det till länder där styrelseskicket ser annorlunda ut. Men om vi nu värderar demokrati så högt, hur kommer det sig då att de flesta av oss accepterar att under en stor del av våra liv befinna oss i diktatoriska system - våra arbetsplatser?

I filmen "Kan vi göra det själva?" pratar forskare, företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, samt debattörer om ekonomisk demokrati – idén om att man som en del av en organisation också ska få vara med och styra den. Varför har en sådan idé, som också tycks ligga helt i linje med den frihetslängtan som svenskar ger uttryck för i t.ex. World Values Surveys kulturkarta, inte fått större genomslag?

– Arbetslivet är en så otroligt stor del av vårt liv – under en stor del av vårt liv. Och det är helt absurt att vi ska acceptera att vi där har väldigt auktoritära förhållanden. Att några få bestämmer och andra lyder. Det går ju mot varje person som har ett uns av liberalt tänkande, som tycker om frihet, säger Gustaf Arrhenius i filmen.


Relaterat material