Martin Kolk: "Oväntat lågt barnafödande i Sverige"

Inte sedan 2005 har det fötts så få barn i Sverige som förra året, visar nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB), rapporterar TT. De intervjuar demografen och forskaren på Institutet för framtidsstudier Martin Kolk. 

– Vi är vana vid att barnafödandet går upp och ner i Sverige. Men att det sjönk så mycket 2022 är lite oväntat. Det är en större förändring än man ser i vanliga fall, säger Martin Kolk, docent i demografi vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier, till TT.

Barnafödande har ofta historiskt haft en koppling till ekonomin. I lågkonjunkturer föds det färre barn, i högkonjunkturer fler. Men även om ekonomin varit god i Sverige de senaste 10-15 åren, har barnafödandet varit lågt. 

– Den ekonomiska konjunkturen de senaste 10–15 åren kan inte enkelt förklara de här mönstren, säger Martin Kolk till TT.

Samma utveckling syns i de flesta höginkomstländer. Men vad det beror på är forskarna inte eniga om. Värderingsförändringar är en hypotes. 

– Vi vet att folk har valt att ha färre barn, det är det som data visar. Det beror sannolikt på någon värderingsförändring som är relaterad till hur många barn personer vill ha, säger Martin Kolk till TT.

Även en ökad oro för framtiden kan ligga bakom.

– Vissa personer kanske är oroliga över klimatförändringar, andra kanske är oroliga för politiska förändringar eller geopolitiska trender. Men man vet inte om det är det här som kan förklara nedgången, säger Martin Kolk till TT.

 

 

Relaterat material