"Liberaler förändrar opinionen genom att vägra lyssna på en massa argument"

"I de frågor där skade- och rättviseargumenten lutar åt ett håll följer de konservativa alltid efter så småningom, som ett slags samhällets släpankare." Journalisten Anders Bolling tolkar i DN studien från Institutet för Framtidsstudier som visar att argument om rättvisa och att inte skada andra alltid verkar vinna i längden i moraliska strider.

I artikeln i DN den 6 september förklarar en av forskarna bakom studien, Pontus Strimling, forskningsledare på IFFS, mekanismen som driver opinionen i allt mer liberal riktning: konservativa personer kan övertygas av alla typer av moralargument  - de som vilar på auktoritet, renhet och religion, såväl som de som vilar på rättviseprinciper och att inte skada andra. Liberaler däremot lyssnar nästan enbart på de sistnämnda två.

- Om man vill provocera kan man säga att liberala personer förändrar opinionen genom att vägra lyssna på en massa argument, säger Pontus Strimling.

Läs artikeln i DN, pressmeddelandet om studien och ta även del av det interaktiva verktyget där forskarna förutser utvecklingen i 74 moralfrågor