74 förutsägelser om moralisk och politisk utveckling

Hur kommer det sig att dagens konservativa är mer liberala i många värderingsfrågor än gårdagens liberaler? Varför har opinionen i stora delar av världen svängt så enormt snabbt till förmån för homosexuellas rättigheter men stått stilla på andra etiskt minerade områden som till exempel aborträtt? Och går det att skapa vetenskapliga modeller som förutsäger moralisk normförändring i framtiden?

Absolut! Just en sådan modell har Pontus Strimling och Irina Vartanova, forskare på Institutet för Framtidsstudier tillsammans med Fredrik Jansson och Kimmo Eriksson vid Stockholms universitet skapat. Modellen är banbrytande och har nyligen publicerats i Nature Human Behaviour, en av världens mest ansedda samhällsvetenskapliga tidskrifter. 

I studien har forskarna analyserat 74 konkreta frågor. I verktyget här nedan kan du se vilken utveckling forskarna förutser i de frågor som intresserar dig.

Läs mer om studien.