Illa, svagt, fel – IFFS kritiserar slutbetänkande om universitetsstyrning


Regeringens utredning om universitetens och högskolornas styrning (SOU 2019:6), vars slutbetänkande kom tidigare i år, präglas enligt IFFS av en rad allvarliga brister som kan få dramatiska konsekvenser för Sverige som ledande kunskapsnation. En helhetssyn på den forskning som bedrivs i samhället saknas, ett flertal av slutsatserna och resonemangen i betänkandet är illa underbyggda, det saknas tillfredsställande konsekvensanalyser rörande många av de förslag som förs fram, och – menar IFFS i ett remissyttrande – den verklighetsbeskrivning som ligger till grund för diskussionerna avspeglar inte komplexiteten i de frågor och verksamheter som betänkandet berör. 

Läs hela IFFS remissyttrande.