Hoppa till innehållet

Klimatarbete måste kombineras med arbete för jämlikhet för att bli framgångsrikt

Hur kommer det sig att nationers arbete för att minska människans påverkan på klimatet och ta tag i den anpassning som krävs inför de förändringar som kommer, går så otroligt långsamt - om alls?

I en text på webbplatsen Project Syndicate konstaterar forskarna Marc Fleurbaey och Helga Nowotny att det i stort sett är omöjligt att nå framgång i klimatarbetet om man inte samtidigt tar tag i en rad socioekonomiska frågor. I land efter land har vi under de senaste åren kunnat se hur väljare röstat fram ledare som är rent fientliga till klimatarbete, ledare som har vunnit på väljares missnöje med sin ekonomiska situation och den framtid som tycks stå dem till buds.

Fleurbaey och Nowotny listar i sin text upp några av de vägar vi kan gå för att komma framåt - inte enbart för politiker, utan för oss alla i de positioner vi befinner oss. 

Läs texten i sin helhet på Project Syndicate

Idéerna som förs fram i texten finns också i boken Ett manifest för sociala framsteg. Idéer för ett bättre samhälle som vi gav ut i svensk översättning hösten 2018. 

Vill du läsa mer om forskningen som ligger bakom texten kan du besöka International Panel on Social Progress webbplats, ipsp.org