Hoppa till innehållet

Janine Wedel till Institutet för Framtidsstudier

2018 blir Institutet för Framtidsstudier värd för Kerstin Hesselgrens gästprofessur som då kommer att innehas av Janine R Wedel, forskare i socialantropologi vid George Mason University i USA.

Janine Wedel forskar bland annat om eliter och korruption och besökte institutet våren 2016 då hon höll seminariet "Meet the new influence elites. How top players sway policy and governing in the twenty-first Century". Följ länken och se ett TEDx-tal där Janine berättar om den dolda eliten som påverkar politiken i USA.

Kerstin Hesselgrens gästprofessur inrättades på initiativ av riksdagen 1987 och utses av ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet. Innehavare av professuren bör vara en väl etablerad forskare med internationellt renommé inom sitt vetenskapsområde.

Janine kommer att dela sin tid i Sverige mellan institutet och Södertörns högskola.

Läs mer om Janine Wedel på hennes webbplats

Läs mer om Kerstin Hesselgrens gästprofessur på vr.se

Vill du veta mer om vad Janine kommer att göra i Sverige, kontakta Stefan Svallfors.