Hur många flyktingar klarar den svenska välfärdsstaten av?

Med det senaste årets flyktingström har flera diskussion följt som handlar om hur de människor som kommer till Sverige påverkar dem som redan bor i landet. Hur påverkar de ekonomin? Hur påverkar de våra värderingar? Hur påverkar det välfärdsstaten?

En av de forskare som har funderat mycket på detta är Will Kymlicka, forskare i politisk filosofi. I slutet av april besökte han Institutet för framtidsstudier för att diskutera ett av kapitlena i rapporten International Panel on Social Progress (IPSP). Under sina dagar i Stockholm hann han också med att delta på ett seminarium som arrangerades av Katalys och ABF, med rubriken "Bortom välfärdschauvinism och nyliberalism". Detta följdes sedan upp med en intervju som Gustaf Arrhenius gjorde med Will under rubriken "Solidarity in diverse societies".

Både seminariet och intervjun rörde sig kring frågor som: Vad är en nationalstat? Vad är multikulturalism? Om solidaritet är en förutsättning för en fungerande välfärdsstat, hur påverkar invandring graden av solidaritet? Vad spelar egentligen EU för roll i det här – och är burkaförbud eller firandet av olika religiösa högtider vägen till ett fungerande samhälle?

Lyssna på intervjun med Will:

Se seminariet:

Relaterat material