Institutet i ny rapport om akademisk kommunikation

Institutet för framtidsstudiers kommunikation av forskning uppmärksammas i ny rapport om skrivande inom akademin.

Mycket skrivande inom akademin har svårt att hitta sina läsare. Och inom många discipliner är skrivandet mer ett nödvändigt ont än en huvudsak. Boken Texter som ingen läser av Nils Claesson från Stockholms konstnärliga högskola handlar om att skapa ett bättre klimat för skrivande inom konstnärliga utbildningar. Som ett gott exempel på forskningskommunikation uppmärksammas Institutet för framtidsstudier. 

"Att det går att skapa en offentlighet kring forskning och dess resultat är Institutet för framtidsstudier exempel på. Staffan Julén är kommunikationschef, forskare och dokumentärfilmare. Staffan beskriver hur forskningsresultat idag blir nyheter och debattartiklar i tidningar, poddar och övrig media. Institutet för framtidsstudier är ett renodlat forskningsinstitut som knyter forskare till sig från hela världen. På institutet sker det idag en dialog mellan forskare och informatörer. Det skrivs nyhetsbrev där nyheterna är rena forskningsresultat och Staffan Julén säger att det är något som det finns ett ökat intresse för hos press och media i Covid-19 tider. Stil och språkexperten Magnus Linton från institutet går också in och handleder och hjälper forskare att skapa bättre texter. Än en gång visar det sig att den praktiska kunskapen och hantverket i ett redaktörskap kan frigöra ett tungfotat textmaterial och förvandla det till en notis eller en artikel som blir läst."

Rapporten finns att ladda ner här: Texter som ingen läser