Effektiv Altruism Sverige: “IFFS en arbetsplats med goda möjligheter att verka för positiv samhällsutveckling” 

Enligt en karriärguide gjord av den ideella organisationen Effektiv Altruism Sverige är Institutet för framtidsstudier en av de arbetsplatser i Sverige där möjligheten att göra gott för andra är stora.  

Rörelsen Effektiv altruism vill förbättra världen  genom handlingar som leder till mesta möjliga gott för så många människor som möjligt. I sin karriärguide har organisationen försökt identifiera arbetsplatser i Sverige där medarbetare har stora möjligheter att göra avtryck inom områden med stor vikt för samhällets utveckling.  
 
Organisationen listar Institutet för framtidsstudier tillsammans med Global Challanges Foundation, SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) och det Stockholmsbaserade EU-organet ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).  
 
"Institutet för framtidsstudier är ett forskningsinstitut med fokus på framtiden som verkar för att höja medvetenheten om möjligheter, risker och hot mot framtida positiv samhällsutveckling och att främja ett framtidsperspektiv i svensk forskning. Roller med stora möjligheter att påverka inkluderar ledning, forskning, kommunikation och organisering av konferenser", skriver organisationen på sin webbplats.