Identitetspolitik - vägen framåt eller en väg tillbaka?

Länge trodde man att urbanisering, utbildning, ökad rörlighet och utvecklingen av kommunikationsteknologier skulle leda till en uppluckring av gränserna mellan grupper och att vi skulle sluta identifiera oss med andra på basis av etnicitet eller religion. Detta har inte alls skett, tvärtom.

Istället har vi de senaste åren sett en diskussion om så kallad identitetspolitik, alltså "politiska ställningstaganden som grundar sig på särintressen och perspektiv utifrån tillhörighet till en social grupp", som Wikipedia beskriver det. Man kan tycka att det är bra att grupper höjer sina röster för att kräva erkännande och rättigheter, men ibland kan denna typ av lojaliteter leda till väldigt olyckliga resultat.

Om detta skriver Will Kymlicka i brittiska Conversation. Han konstaterar med hjälp av exempel från bland annat Ukraina, Indonesien och Colombia att identitetspolitik i vissa fall kan leda till frigörelse, i andra till konflikt, och undersöker olika faktorer till varför det ibland går åt ena, ibland åt andra hållet.

Läs hela artikeln här: Are identity politics emancipatory or regressive?

Will Kymlicka är en av många forskare som deltar i projektet International Panel on Social Progress som genom att samla slutsatser från samhällsvetenskaplig forskning vill visa att ett bättre samhälle är möjligt.

Läs mer om International Panel on Social Progress här

När Will Kymlicka besökte oss i sitt arbete med IPSP intervjuades han av vår VD Gustaf Arrhenius om multikulturalism och hur en befolkning bestående av många kulturer kan fungera i en välfärdsstat.

 

Relaterat material