Geoengineering - en sista utväg för klimatdrabbade länder?

Geoengineering, till exempel att sprida sulfatpartiklar i stratosfären för att hindra viss solinstrålning, är riskfyllda metoder att kyla ned jorden. Många är starkt kritiska på grund av risken för allvarliga konsekvenser, men om länder hårt drabbade av klimatförändringar, till exempel Indien eller Bangladesh, bestämmer sig för att testa - vilken rätt har vi att klandra dem? Filosofen vid IFFS, Orri Stefansson forskar om geoengineering och intervjuas i Aktuellt. 

"Om vi inte drar ned på utsläppen kan Bangladesh eller Indien förr eller senare se geoengineering som ett sista alternativ. Båda dessa länder klarar att genomföra ett geoengineeringprojekt eftersom tekniken är ganska billig. Dock kan det orsaka torka i Europa. Men om vi klagar på dem kan de, med viss rätt, svara att det är ni som har orskat problemet för oss. Det är inte vi som är de stora klimatbovarna historiskt sett. Det är rika länder i väst som har skapat problemet."

Se hela inslaget här: Nya tekniker för att förhindra global uppvärmning 

Relaterat material