Matematikerna ger sig in i coronadebatten


Väl etablerade matematiska beräkningar säger att i en epidemi där varje sjuk person i genomsnitt smittar 2,5 nya och om det, som det är för corona i Sverige just nu, inte finns någon immunitet eller något vaccin, så kommer cirka 70 procent av oss alla att smittas om absolut inga insatser görs.

Det skriver Olle Häggström, riskforskare och matematikprofessor hos IFFS, tillsammans andra matematiker i Svenska Dagbladet. Om man i stället, fortsätter forskarna, med olika åtgärder kan minska smittspridningen så att en sjuk bara ger upphov till 2 nya sjukdomsfall kommer i stället bara cirka 60 procent att smittas. Så om till exempel en halv procent av dem som blir sjuka dör, så kommer minskningen till 60 procent att leda till att livet räddas för cirka 5 000 av oss. Om smittspridning minskas än mer undgår såklart ännu fler att smittas.

Hantering av extrema risker är inte lätt, konkluderar matematikerna. De är alltid, precis som coronaepidemin, omgivna av mycket stora osäkerheter, och lyckas man avvärja risken blir lätt slutsatsen att man överreagerat. Men man måste reagera varje gång riskerna visar sig. Annars går det förr eller senare riktigt illa!

Läs hela debattartikeln i Svenska Dagbladet.
Läs mer om IFFS forskningsprojekt 
Framtidens hälsa - om digitaliseringens transformativa kraft.
Läs mer om Olle Häggström