Olle Häggström

Jag är professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola och ledamot i såväl Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) som Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Min främsta forskningsmeritering har jag inom sannolikhetsteori och statistisk mekanik. På senare år har jag breddat mina forskningsintressen väsentligt, och arbetar med bland annat tillämpad statistik, filosofi, klimatvetenskap, artificiell intelligens och sociala konsekvenser av framtida teknologier.

Tre nyligen publicerade arbeten

  • Häggström, Olle: Here Be Dragons: Science, Technology and the Future of Humanity, Oxford University Press, 2016.
  • Verendel, Vilhelm & Häggström, Olle: Fermi's paradox, Extraterrestrial Life and the Future of Humanity: a Bayesian Analysis, International Journal of Astrobiology, doi:10.1017/S1473550415000452, 2016.
  • Häggström, Olle: The Need for Nuance in the Null Hypothesis Significance Testing Debate, Educational and Psychological Measurement, to appear.

Tre ofta citerade arbeten

  • Georgii, Hans-Otto, Häggström, Olle & Maes, Christian: The Random Geometry of Equilibrium Phases, in Phase Transitions and Critical Phenomena, Volume 18 (C. Domb and J.L. Lebowitz, eds), pp 1-142, Academic Press, London, 2001.
  • Häggström, Olle: Finite Markov Chains and Algorithmic Applications, Cambridge University Press, 2002.
  • Häggström, Olle: Intelligent Design and the NFL Theorems, Biology & Philosophy 22, 217-230, 2007.

Publikationer