Tidskrift för politisk filosofi om behovet av filosofi på svenska

"Då engelskan utgör flertalet tidskrifters, och allt oftare även seminarierummens, lingua franca behövs arenor där forskare kan mynta nya termer och formulera principer och argument, så att den politiska filosofin hålls tillgänglig och relevant för den bredare svenska samhällsdebatten."

I ledaren till det nya numret av Tidskrift för politisk filosofi berättar den nya redaktionen om sina mål med det redaktionella arbetet. Lars Lindblom bidrar med en artikel om likvärdighet inom skolsystemet och Patrik Baard skriver om värdet av biologisk mångfald. I serien "Politisk filosofi idag" intervjuar Anna Wedin filosofiprofessorn Åsa Wikforss, som bland annat pratar om sin omtalade populärvetenskapliga bok Alternativa fakta.

Läs hela numret, som alltid gratis och utan inloggning, på www.politiskfilosofi.se.