Ett monster i vardande. Om eurokrisen och demokratin

Vad som började som ett politiskt projekt ämnat att stärka Europas demokratier, har idag förvandlats till ett krisande ekonomiskt projekt som istället riskerar att hota demokratin. Så beskriver ekonomen Matthias Matthijs EU och eurokrisen.

När Matthias kom till oss i höstas för att prata på vårt forskarseminarium, berättade han hur euro-krisen tycks destabilisera vissa demokratier, och öka gapet mellan länderna i norra respektive södra Europa. Det här är, enligt Matthias, en oroväckande utveckling som bör tas på allvar. Om vi inte uppmärksammar utvecklingen och agerar för att motverka den, riskerar vi att få betydligt större problem på halsen.

Sociologen Stefan Svallfors intervjuade Matthias efter seminariet och bad honom förklara varför det här händer, varför EU-kommissionen inte verkar reagera, och vad som behöver göras för att undvika att Europa hamnar i samma politiska situation som under 1930-talet.