Demokratin under hot - så kan den räddas

Hoten mot demokratin kan idag räknas många. Från populism och auktoritära strömningar i många länder, till ekonomins och ekonomismens överhöghet inom allt fler områden. Hur kan demokratin räddas? I senaste Filosofiska rummet i P1 var Folke Tersman med och pratade utifrån hans och Torbjörn Tännsjös nya bok Folk och vilja.  

"De nationella demokratierna har fått allt mindre makt över sina villkor. De har inte samma möjligheter längre att fatta beslut som påverkar medborgarna. Om man tar globaliseringen av kapitalet som ett exempel, så kan företag komma till ett land och säga att vi vill etablera oss här, men bara om ni gör så och så. Det här försätter de nationella regeringarna i en utpressningssituation. Möjligheterna för politiken inom länderna har blivit mer begränsade. Och när demokratin spelar mindre roll så urholkas naturligtvis engagemanget," säger Folke Tersman.

Hur ska demokratin då räddas? Ett sätt är att utöka de områden där man tillämpar kollektivt beslutsfattande, säger Folke Tersman. 

"Jag tycker att det är värdefullt med kollektivt  beslutsfattande, inte bara inom politiken, utan inom många andra områden. Till exempel på arbetsplatser skulle det här kunna tillämpas mer. Det är bra att vi behåller vanan att delta, att lyssna på andra, och att fatta beslut gemensamt. Det ska vi slå vakt om. Men det finns strömningar i samhället som undergräver sådant här."

Lyssna på hela avsnittet:

 

Relaterat material