Hoppa till innehållet

Dags att planera för klimatkatastrofer

När två av de mest skadliga orkanerna i historien med bara några dagars mellanrum drog in över mexikanska golfen tidigare i höst, kom klimatrelaterade katastrofer att få befogad uppmärksamhet. Sanningen är dock att orkaner är långt ifrån det värsta som klimatförändringarna kan orsaka, skriver Simon Beard, affilierad forskare vid Institutet för Framtidsstudier, i en artikel i Huffington Post.

I allra värsta fall kan klimatförändringarna leda till slutet för den mänskliga civilisationen och många av jordens arter. Att undvika en global klimatkatastrof är den största utmaningen för vår tid och borde vara det viktigaste och överordnade klimatmålet, argumenterar Simon Beard.

Världens länder har förbundit sig att hålla uppvärmningen på under 1,5 grader, men även om den planen skulle lyckas är det inte säkert att det är nog för att undvika klimatrelaterade katastrofer. Med den nuvarande klimatplanen beräknas det dock fortfarande finnas en tioprocentig risk för ett 6 grader varmare klimat, vilket brukar sammankopplas med ett hot om civilisationens kollaps.

I det perspektivet torde undvikandet av en klimatkatastrof vara högsta prioritet. Detta inkluderar såklart att ta fram riktigt tuffa policies för att reducera växthuseffekten.

Simon Beard menar att vi behöver studera riskerna för dessa katastrofer mycket mer så att vi förstår hur troliga de är och hur vi ska förebygga dem. Det är också viktigt att vi inte blir för fastlåsta vid klimatmål som kanske redan är omöjliga att nå, det allra viktigaste är att inte förlora hoppet och ge upp om att förhindra en global klimatkatastrof.

Forskning om existentiell risk handlar om att identifiera och diskutera hot mot människans existens. Simon Beard arbetar på Centre for the Study of Existential Risk, en forskargrupp vid universitetet i Cambridge som arbetar för att motverka mänsklighetens utrotning och han är affilierad forskare vid Institutet för Framtidsstudier.

Läs hela texten i Huffington Post

Institutet har nyligen fått forskningsmedel för ett flera år långt projekt om klimatetik och framtida generationer.