Dagens unga kan bli mer motståndskraftiga

Att utsättas för stora utmaningar och mycket osäkerhet kring framtiden kan göra dagens unga till en generation med mer återhämtningsförmåga än tidigare generationer. Julia Mosquera, filosof vid Institutet för framtidsstudier, intervjuas i Vetenskapsradion om hur unga påverkas av coronakrisen. 

Lyssna på programmet: Så påverkar pandemin de ungas framtid

- Dagens unga kommer inte att ta för givet sådant som tidigare generation tagit för givet. Som till exempel en väl fungerande ekonomi, god hälsa eller god sjukvård, säger Julia Mosquera. 

Dagens unga är också de som kommer att behöva hantera och bära bördan för att lösa klimatkrisen och de ekonomiska problemen. 

- Det är mycket att begära från dem. Särskilt med tanke på att de inte orsakat något av det här. Men det är dagens unga som också är bäst lämpade att lösa problemen eftersom de ifrågasätter mycket av det som orsakat problemen. Till exempel vårt förhållande till naturen, eller vårt dominansförhållande över djur. Det senare är ju särskilt relevant när man tänker på var coronapandemin har sitt ursprung, säger Julia Mosquera. 

Att bördan av vissa problem särskilt läggs på en generation kan ses som ett tecken på solidaritet över generationsgränserna. Det är tydligt när det gäller nedstängningen av ekonomin i hela världen, en åtgärd för att skydda sårbara äldre men som särskilt kommer att vara kännbar för unga som kommer att leva med de ekonomiska konsekvenserna länge. 

- Sådan här solidaritet kommer också att behövas för att lösa klimatkrisen. Och då handlar det om solidaritet med generationer som ännu inte existerar, säger Julia Mosquera. 

Mer om coronakrisen

Institutet för framtidsstudiers forskare belyser coronakrisen utifrån sina expertområden. Alla intervjuer i media, artiklar av forskare, videor och annat material relaterat till corona hittar du på iffs.se/corona