Basinkomst: Ett verktyg för att justera orättvisa eller en orättvis omfördelning av resurser?

Vad menar forskare och politiker när de pratar om basinkomst? Basinkomst skulle kunna likställas med en allmän och villkorsfri inkomstgaranti. En sådan inkomstgaranti baseras på idén om att människors förutsättningar inte ska vara beroende av omständigheter de har lite eller ingen kontroll över, som familjebakgrund eller socialt nätverk.

Basinkomst har diskuterats sedan 1970-talet och idén har rönt ökat intresse de senaste åren, bland annat i spåren av den teknologiska utvecklingen och den ökande ojämlikheten. I januari sjösatte Finland ett två år långt basinkomstexperiment, och liknande projekt planeras i Nederländerna, Kanada och Kenya. Kan basinkomst användas som ett medel för att omfördela resurser mer rättvist, eller bör vi se det som en orättvis fördelning av andras hårda arbete? Läs Simon Birnbaums blogginlägg om basinkomst i Oxford University Press. Simon är forskare vid Institutet för Framtidsstudier och studerar särskilt olika former av basinkomst eller medborgarlön.

Läs hela blogginlägget här: A basic income for all: crazy or essential?

Du kan också lyssna på inspelningen av vårt seminarium Basinkomst – nyckeln till ett fritt samhälle och en sund ekonomi?. Huvudtalaren Philippe Van Parijs, en av världens mest kända förespråkare för basinkomst, presenterar där idén och förklarar varför det finns god anledning att sätta vårt hopp till basinkomst för att möta samtida och framtida utmaningar i form av utanförskap och ekonomisk osäkerhet. 

Se inspelningen av seminariet här

 

Relaterat material