Om folkets vilja och politikers val

En växande grupp väljare i Europa avstår från sin demokratiska rätt att rösta i politiska val. De flesta av dem finner vi bland de socio-ekonomiskt svagare, där en oproportionerligt stor andel stannar hemma. Varför just dem?

En del av dem förklarar att de avstår för att politikerna ändå inte bryr sig om deras röst. Men stämmer det verkligen? Sedan tidigare vet vi att det finns sådana tendenser i USA, men där ser valsystemet annorlunda ut och är i högre grad beroende av rika donatorer. Den tyske statsvetaren Armin Schäfer har studerat Tyskland och vid ett forskarseminarium i höstas delade han med sig av sina resultat.

Kort sagt kan man säga att det är så illa. När man pratar om "policy responsiveness" – alltså politikers förmåga att fatta beslut enligt väljarnas vilja, går det att se att politiker premierar de rikare väljarnas önskemål framför de mindre bemedlades. Han pratar också om "democratic anger" som ett resultat av det här – om var väljarna vänder sina blickar när de traditionella partierna inte ställer sig på deras sida, och om vikten av att ha politiker som har liknande erfarenheter som sina väljare.

Lyssna på en intervju med Armin, gjord av sociologen Stefan Svallfors.

Relaterat material