Är demokratin hotad? Ludvig Beckman om vår tids största utmaning

Står vi inför en framtid där diktatorer får allt större spelrum? Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap och forskare på Institutet för framtidsstudier, är en av de medverkande i Idébyrån på i SVT under rubriken "Det våras för diktatorn". 

Demokratin står idag inför prövningar i hela Europa. Samtidigt som flera länder glider mot mer odemokratiska styrelseskick, kämpar världen med att hantera stora globala utmaningar som klimatförändringar, pandemier och ekonomisk ojämlikhet. Beckman belyser i diskussionen en central problematik inom demokratin: balansen mellan folkviljan och kvaliteten på besluten.

”Vi är lite ambivalenta inför vad som är demokrati” säger han i avsnittet. ”En tolkning är att det är folkviljan som är demokrati. Säger folket: ’Lös kriminaliteten’, då ska vi göra det nu, och då är det demokrati. Men vi vill ju också ha kloka beslut. Vi vill inte bara att folkviljan ska slå igenom, besluten ska ju bli bra också”.

Programmet tar upp flera olika exempel på politiker med diktatoriska tendenser. Trump och Putin tas upp, tillsammans med flera andra europeiska ledare och politiker.

På frågan om hur oroliga vi egentligen borde vara inför framtiden och inför utsikten att dessa ledare kan komma att bli alltmer centrala, påminner Beckman om själva upphovet till att styrelseskicket går mot det auktoritära.

”Vad är det då som vänder utvecklingen till att bli mer demokratisk?” frågar Ludvig. ”Jo, att människorna i det landet mobiliserar sig och protesterar. Till slut blir – förhoppningsvis – beslutsfattarna så rädda för ett inbördeskrig eller för att själva råka illa ut att diktaturen avvecklas. Det var så Sverige blev en demokrati, till exempel.”

Klicka här för att se hela avsnittet. 

Relaterat material