IFFS Play

Datum: 21 april 2022 Tid: 10:00-12:00 Plats: Finlandshuset, i Stockholm

Den organiserade brottsligheten i Sverige uppmärksammas oftast i samband med gängrelaterade skjutningar. Men det finns en annan sida av denna brottslighet som är minst lika samhällsundergrävande: den kriminella ekonomin, där vinster från bedrägerier, välfärdsbrottslighet och narkotikaförsäljning skapas och återförs till den reguljära ekonomin. Hur omfattande är den kriminella ekonomin i Sverige och vilka aktiviteter består den av? Har den vuxit och vad beror det på i så fall på? Vilka är aktörerna och hur är de organiserade? Hur ser kopplingen ut mellan olika grenar av den kriminella ekonomin, liksom mellan den kriminella ekonomin och den lagliga? Vad kan samhälle och politik göra för att skydda oss från och bekämpa denna aspekt av den organiserade brottsligheten? Hör forskare och praktiker i ett Offentligt samtal om den kriminella ekonomin.

DEN KRIMINELLA EKONOMINS OMFATTNING OCH KONSEKVENSER
Amir Rostami, docent i sociologi vid Högskolan i Gävle samt Institutet för framtidsstudier

LÄRDOMAR FRÅN DEN ITALIENSKA MAFFIAN Carina Gunnarson, docent i statskunskap, Totalförsvarets forskningsinstitut samt Institutet för framtidsstudier

PANEL Per Wadhed, Polismyndigheten Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje Gina Kezovska, avdelningschef Ekobrottsmyndigheten Moderator: Ludvig Beckman, Institutet för framtidsstudier

Senaste IFFS Play:

Publicerat 21 apr, 2022

Offentliga samtal: Den kriminella ekonomins samhällspåverkan

Datum: 21 april 2022 Tid: 10:00-12:00 Plats: Finlandshuset, i Stockholm

Den organiserade brottsligheten i Sverige uppmärksammas oftast i samband med gängrelaterade skjutningar. Men det finns en annan sida av denna brottslighet som är minst lika samhällsundergrävande: den kriminella ekonomin, där vinster från bedrägerier, välfärdsbrottslighet och narkotikaförsäljning skapas och återförs till den reguljära ekonomin. Hur omfattande är den kriminella ekonomin i Sverige och vilka aktiviteter består den av? Har den vuxit och vad beror det på i så fall på? Vilka är aktörerna och hur är de organiserade? Hur ser kopplingen ut mellan olika grenar av den kriminella ekonomin, liksom mellan den kriminella ekonomin och den lagliga? Vad kan samhälle och politik göra för att skydda oss från och bekämpa denna aspekt av den organiserade brottsligheten? Hör forskare och praktiker i ett Offentligt samtal om den kriminella ekonomin.

DEN KRIMINELLA EKONOMINS OMFATTNING OCH KONSEKVENSER
Amir Rostami, docent i sociologi vid Högskolan i Gävle samt Institutet för framtidsstudier

LÄRDOMAR FRÅN DEN ITALIENSKA MAFFIAN Carina Gunnarson, docent i statskunskap, Totalförsvarets forskningsinstitut samt Institutet för framtidsstudier

PANEL Per Wadhed, Polismyndigheten Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje Gina Kezovska, avdelningschef Ekobrottsmyndigheten Moderator: Ludvig Beckman, Institutet för framtidsstudier

Sök
Område
Ladda fler