Öppet seminarium

Rapportlansering: De virala experterna. Om sociala medier och covid-19-pandemin

Datum: 26 maj 2023
Tid: 12:00-13:15

Vi serverar stående lunch från kl. 11.30.

Plats: Institutet för framtidsstudier, Holländargatan 13, 4 trappor, i Stockholm, eller online

Under covid-19-pandemins första våg fanns ett stort sug efter information, och en tydlig brist på densamma. Facebook blev snabbt en plats där människor delade egna erfarenheter, råd och uträkningar, och uppskattade inlägg spreds snabbt till väldigt många – oavsett om de som stod bakom inläggen kunde antas ha några expertkunskaper i ämnet eller ej.

I den nya rapporten De virala experterna. Legitimitetsbaser på sociala medier i början av covid-19-pandemin tittar forskarna Anna Tyllström och Noomi Weinryb närmare på dessa personer - vilka var de vars inlägg spreds till hundratusentals människor, och vad gjorde att andra människor litade på det som de delade med sig av?

Välkommen till ett seminarium där vi lanserar rapporten!

Registrera dig här >

Medverkande:
Anna Tyllström, docent och lektor i företagsekonomi vid Institutet för framtidsstudier
Noomi Weinryb, docent och lektor i företagsekonomi, inriktning offentlig förvaltning vid Södertörns högskola
Rolf Almström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Peter Berglez, professor vid institutionen för humaniora, utbildnings. och samhällsvetenskap på Örebro universitet
Moderator: Folke Tersman, professor i filosofi och ställföreträdande vd på Institutet för framtidsstudier

Rapporten delas ut i fysisk form i samband med seminariet, men den finns i digital form redan nu >


Tidigare aktiviteter och dokumentation