Öppet seminarium

Klimatpolitiska rådets rapport 2019: Rekommendationer för en effektivare klimatpolitik

Datum: 7 maj 2019
Tid: 08:30-09:45


Den 21 mars presenterade Klimatpolitiska rådet sin första rapport som utvärderar hur svensk politik klarar det övergripande klimatmålet om att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Rådet konstaterar att utvecklingen går alltför långsamt. Sedan 1990 har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 26 procent men minskningen skedde framför allt 2003–2014. 2017 var det tredje året i rad som utsläppen minskade med mindre än 1 procent, en minskningstakt som skulle behöva accelerera till 5–8 procent per år för att ligga i linje med de klimatpolitiska målen. 

Klimatpolitiska rådet utvärderar den samlade politiken utifrån två dimensioner: ledarskap och styrning samt styrmedel. Med ledarskap och styrning avses den delen av politiken som handlar om mål, organisation och arbetssätt. Med styrmedel avses alla de beslut och politiska åtgärder som direkt påverkar medborgare, företag och civilsamhälle, såsom skatter och avgifter, regleringar, offentlig konsumtion och offentliga investeringar.

Rapporten rymmer också 16 rekommendationer för hur politiken kan skärpas och förtydligas, med särskild fokus på inrikes transporter som idag står för omkring en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. På detta frukostseminarium presenteras rapporten med fokus på dessa rekommendationer, och med en diskussion om transporter ur ett stad/landperspektiv.

Föredragande: Johan Kuylenstierna, vice ordförande för Klimatpolitiska rådet
Kommentator: Göran Duus-Otterström, professor i statsvetenskap
Moderator: Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning

Tid: Tisdag den 7 maj, kl. 08.30–09.45 med frukost från kl. 08.00
Plats: Institutet för Framtidsstudier, Holländargatan 13 i Stockholm

Anmäl dig här!


Rådets rapport finnas att ladda ner här


Dokumentation

Tidigare aktiviteter och dokumentation