IFFS Play

Den 21 mars presenterade Klimatpolitiska rådet sin första rapport som utvärderar hur svensk politik klarar det övergripande klimatmålet om att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Rådet konstaterar att utvecklingen går alltför långsamt och ger ett antal rekommendationer för en väg framåt. Medverkande: Johan Kuylenstierna, Göran Duus-Otterström och Karin Bäckstrand.

Senaste IFFS Play:

Publicerat 08 maj, 2019

Klimatpolitiska rådets rapport 2019. Rekommendationer för en effektivare klimatpolitik

Den 21 mars presenterade Klimatpolitiska rådet sin första rapport som utvärderar hur svensk politik klarar det övergripande klimatmålet om att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Rådet konstaterar att utvecklingen går alltför långsamt och ger ett antal rekommendationer för en väg framåt. Medverkande: Johan Kuylenstierna, Göran Duus-Otterström och Karin Bäckstrand.

Sök
Område
Ladda fler