Öppet seminarium

Basinkomstens nya våg - medborgarlönsexperiment i välfärdsstater (webinarium)

Datum: 26 november 2020
Tid: 14:00-15:30

Plats: Registrera dig till det här onlineseminariet. Före seminariet kommer du att få en länk till sändningen samt instruktioner för hur du ställer frågor till författarna.

OBS: Seminariet hålls på engelska

På det här seminariet presenteras rapporten Basinkomstens nya våg, som analyserar medborgarlönsexperiment i Finland och Nederländerna och undersöker vad dessa kan säga oss om vilka konsekvenser en basinkomst skulle få i avancerade välfärdsstater. Rapporten tecknar en bild av de politiska processer som ledde fram till experimenten och belyser i vilken mån dessa och liknande experiment kan klargöra hur en basinkomst skulle påverka samhället. Varför har dessa experiment genomförts? Vilka vetenskapliga och politiska lärdomar finns att dra? Och vad – om något – kan de säga oss om basinkomstens önskvärdhet och genomförbarhet?

Tanken på en villkorslös grundersättning för samhällets alla medlemmar har diskuterats av och till sedan 1700-talet men under senare år har förslag om basinkomst fått en spridning som aldrig tidigare i historien. 2020 års pandemi och lamslagning av världsekonomin har dessutom gett basinkomst förnyad aktualitet. Ett viktigt inslag i denna nya våg av intresse är en rad experiment i olika delar av världen med sikte på att sprida ljus över några av de konfliktfyllda frågorna kring basinkomst.

Medverkar gör rapportförfattarna:
Simon Birnbaum, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, affilierad forskare vid Institutet för framtidsstudier samt verksam vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet
Jurgen De Wispelaere, Assistant Professor, Stockholm School of Economics in Riga
Adjunct Professor in Philosophy of Social Policy, Tampere University
Robert van der Veen, statsvetare vid University of Amsterdam

Moderator: Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för framtidsstudier.

Ladda ner hela publikationen. Är du intresserad av att köpa en tryckt version, mejla till [email protected].


Tidigare aktiviteter och dokumentation