Öppet seminarium

Almedalen: Framtidens hot - Befolkning, klimat, konsumtion. Målkonflikter i stormens utveckling

Datum: 5 juli 2022
Tid: 11.15-12.00

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Runt 10 miljarder människor kommer leva på jorden 2050. Hur påverkas klimatförändringar av den globala populationens storlek och vice versa? Hur ser relationen ut mellan befolkningsstorlek, konsumtionsnivåer, rättvisa och teknisk kapacitet att framställa det nödvändiga? Fjärde seminariet av fyra i en förmiddag om framtidens hot som arrangeras av Institutet för framtidsstudier. Det är ett faktum att planeten inte kan husera ett oändligt antal människor – så var går gränsen för världens befolkning? På Institutet för framtidsstudier söker ett forskarteam nu svaret på hur stor en ”sustainable global population” kan vara givet klimatets objektiva gränser – hur tänker de? Vilka besked ger deras modeller? Måste vi bli färre? Eller snarare fler? Eller är det bara en omstrukturering av konsumtionstryck som krävs? Är du som har barn ansvarig för ditt barns och till och med dina barnbarns utsläpp?

Karim Jebari och Martin Kolk, filosof respektive demograf vid Institutet för framtidsstudier, diskuterar det kontroversiella begreppet ”hållbar befolkning” mot bakgrund av globala rättviseideal, befolkningsutveckling, klimatnödläge och tekniska förutsättningar. Moderator: Cecilia Garme.

Medverkande:

Karim Jebari, doktor i filosofi, Institutet för framtidsstudier
Martin Kolk, docent i demografi, Institutet för framtidsstudier
Cecilia Garme, moderator (statsvetare och författare)


Tidigare aktiviteter och dokumentation