Minna Persson

Jag har en magister i allmän språkvetenskap från Stockholms universitet och en master i migration och utveckling från School of Oriental and African Studies, University of London. 

På Institutet för Framtidsstudier är jag forskningsassistent inom projekten ”Hur formas och förändras normer i samhället?” som leds av Pontus Strimling och ”Kulturell variation i synen på normbrytare och informella straffare” som leds av Kimmo Eriksson. Jag är också affilierad forskningsassistent på Centrum för evolutionär kulturforskning vid Stockholms universitet.

Projekt