Photo of Minna Persson, Photographer: Sara Moritz

Forskningsassistent

Minna Persson

Telefon: 08-402 12 00

Minna Persson

Master i migration och utveckling

Jag har en magister i allmän språkvetenskap från Stockholms universitet och en master i migration och utveckling från School of Oriental and African Studies, University of London. 

På Institutet för Framtidsstudier är jag forskningsassistent inom projekten ”Hur formas och förändras normer i samhället?” som leds av Pontus Strimling och ”Kulturell variation i synen på normbrytare och informella straffare” som leds av Kimmo Eriksson. Jag är också affilierad forskningsassistent på Centrum för evolutionär kulturforskning vid Stockholms universitet.