Corrie Hammar

Jag är verksam som forskningsassistent och delar min tid mellan Institutet för Framtidsstudier och Uppsala Universitet. Vid Institutet för Framtidsstudier ingår jag i projektet "Underjordisk politik: De policyprofessionellas liv och arbete", som ämnar ge ökad kunskap om policyprofessionella, vilket syftar på individer som har anställts för att driva politik och inte är förtroendevalda. Projektet leds av Stefan Svallfors och i övrigt är mina närmsta kollegor Anna Tyllström och Björn Werner.

Projekt