Corrie Hammar

Jag stöttar flera funktioner och forskningsgrupper på Institutet för framtidsstudier. De tre grupper jag arbetar närmast leds av Pontus Strimling, Anna Tyllström respektive Stefan Svallfors. En del av grupperna stöttar jag med administrativa uppgifter och andra med mer klassiska forskningsassistentuppgifter. Jag handleder även flera andra av IFFS forskningsassistenter och fungerar som kontaktperson för IT på institutet.

Publikationer

Projekt