Maria Wallenberg Bondesson

Jag är filosofie doktor i historia, och disputerade år 2003 på en avhandling om olika typer av religiösa konflikter i Sverige under 1600-1800-talen.

Sedan 2007 har jag mer fokuserat min forskning på kulturell dynamik, och särskilt på globala trender inom lagstiftning och normer. Tidigare har jag arbetat på Centrum för evolutionär kulturforskning, SU och med forskningsadministration på Vetenskapsrådet.

Tillsammans med Arne Jarrick avslutar jag just en komparativ studie av långsiktiga trender inom lagstiftning i framför allt Frankrike, England, Västasien, Kina, Sverige, Ryssland och Indien. På institutet arbetar jag inom projektet ”Konflikt, samarbete och jämlikhet”.

Nyligen publicerade arbeten:

  • “What can be understood, what can be compared, and what counts as context? Studying lawmaking in world history” (with Arne Jarrick), in Jarrick, Arne et al (eds.). 2016. Methods in world history. A critical approach. Lund: Nordic Academic Press.
  • “Slavar och andra ägodelar. Om slaven som sak och människa i lagtexter från förmoderna kulturer i Främre Asien och Kina”, in Maria Wallenberg Bondesson et al (eds.). 2012. Människans kunskap och kunskapen om människan. En gränslös historia. Lund.
  • “Flexible Comparativeness: Towards Better Methods for the Cultural Historical Study of Laws - And Other Aspects of Human Culture” (with Arne Jarrick), in eds. Anna Maria Forssberg et al (eds.). 2011. Organizing History. Studies in Honour of Jan Glete. Lund: Nordic Academic Press.
  • ”Rum, väckelse och gemenskap”, in Johansson, Ella (ed.). 2002. Periferins landskap. Historiska spår och nutida blickfält i svensk glesbygd, Lund.

Publikationer