What can be understood, what can be compared, and what counts as context? Studying lawmaking in world history

Wallenberg Bondesson, Maria | 2016

In: Arne Jarrick, Janken Myrdal, Maria Wallenberg-Bondesson (eds.). Methods in world history. A critical approach. Lund: Nordic Academic Press.

I Methods in World History adresseras utförligt en serie metodproblem, och författarna ger förslag på hur dessa ska lösas. Här diskuteras bland annat vår tids unikt stora tillgång till helt nya typer av källmaterial, och hur det krävs en medvetenhet hos historiker om dessa källors förtjänster och fällor. Även språkliga och kulturella skillnader måste analyseras systematiskt när forskarna söker efter de återkommande dragen i den mänskliga historien. Dessutom måste världshistorikerna ständigt vara uppmärksamma på de starka ideologiska intressen som har en tendens att snedvrida de vetenskapliga resultaten.

Läs mer om Methods in World History.

 

In: Arne Jarrick, Janken Myrdal, Maria Wallenberg-Bondesson (eds.). Methods in world history. A critical approach. Lund: Nordic Academic Press.

I Methods in World History adresseras utförligt en serie metodproblem, och författarna ger förslag på hur dessa ska lösas. Här diskuteras bland annat vår tids unikt stora tillgång till helt nya typer av källmaterial, och hur det krävs en medvetenhet hos historiker om dessa källors förtjänster och fällor. Även språkliga och kulturella skillnader måste analyseras systematiskt när forskarna söker efter de återkommande dragen i den mänskliga historien. Dessutom måste världshistorikerna ständigt vara uppmärksamma på de starka ideologiska intressen som har en tendens att snedvrida de vetenskapliga resultaten.

Läs mer om Methods in World History.