Mot ett våldstabu? Våldsbrott i fransk lagstiftning från 1200-tal till 1800-tal

Wallenberg Bondesson, Maria | 2022

Institute for Futures Studies working paper series 2022:12

Abstract

I denna artikel undersöks förändringar i synen på våld i fransk lagstiftning från
1200-talet till 1800-talet. Analysen visar att fokus för regleringen av våldsbrott
försköts under denna tidsperiod. Från att i hög grad ha varit inriktad på
reglering av dödligt våld och skador, började lagen även reglera mildare
former av våld, samt tvång och hot. Detta kopplas i artikeln till två processer:
en ökad intolerans för våld och en process varmed vissa typer av våld
upphörde att vara privata angelägenheter.

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Institute for Futures Studies working paper series 2022:12

Abstract

I denna artikel undersöks förändringar i synen på våld i fransk lagstiftning från
1200-talet till 1800-talet. Analysen visar att fokus för regleringen av våldsbrott
försköts under denna tidsperiod. Från att i hög grad ha varit inriktad på
reglering av dödligt våld och skador, började lagen även reglera mildare
former av våld, samt tvång och hot. Detta kopplas i artikeln till två processer:
en ökad intolerans för våld och en process varmed vissa typer av våld
upphörde att vara privata angelägenheter.