Forskare

Joakim Sturup

Telefon: 08-402 12 00

Joakim Sturup

Kriminolog, med. dr.

Förutom min anställning på Institutet för Framtidsstudier arbetar jag vid Centrum för psykiatriforskning, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet och vid Rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm, Rättsmedicinalverket.

Min forskning fokuserar på grova våldsbrott med särskilt fokus på skjutvapenvåld och mordutredningar och avser att förbättra rättsväsendets analys och utredningar av den grova brottsligheten.

På Institutet för Framtidsstudier arbetar jag i projektet "Våldsbejakande organisering och antisociala karriärer”, som studerar organisering av kriminella miljöer och våldsbejakande extremism.

Tre nyligen publicerade arbeten:

  • Caman S, Kristiansson M, Granath S & Sturup. (in press) Intimate partner homicide in Sweden 1990 to 2013. Journal of Criminal Justice.
  • Sturup J, Rostami A, Sandholm A & Gerell M. (in press) Shootings in contemporary Sweden 2011 to 2015. Security Journal.
  • Hedlund J, Forsman J, Sturup J & Masterman T. (in press) Psychotropic medications in Swedish homicide victims and offenders: a forensic-toxicological case-control study of adherence and recreational use. Journal of Clinical Psychiatry.

Tre ofta citerade arbeten:

  • Sturup J, Karlberg D & Kristiansson M. (2015) Solviability of homicides: A population-based study of 264 cases. Forensic Science International 257;106-113.
  • Sturup J & Lindqvist P (2014) Homicide and psychosis 1987–2006 - A Swedish time trend analysis. International Journal of Forensic Mental Health 13:1-7.
  • Sturup J & Lindqvist P (2014) Recidivism after homicide: A 30 year follow-up study. Criminal Behavior and Mental Health 24;1:5-17.