Hej!

Mycket roligt att du och dina forskarkollegor är intresserade av skrivutveckling! Några saker att tänka på innan du/ni beställer ett arrangemang inom projektet Text och stil:

# Pandemin. För arrangemang höst 2021 hoppas vi att pandemiläget är sådant att irl blir möjligt, men för workshops/föreläsningar i maj kör vi online eller hybrid eller, om institutionen kan erbjuda säkra förhållanden, irl med med avstånd.

# Språk. Föreläsningar och seminarier ges på svenska eller engelska, men workshops bara på svenska. Det mesta av budskapet är dock språkneutralt i meningen att råd, tekniker och tänkande gäller för alla språk.

# Kompetens. Magnus Linton är författare och journalist, inte disputerad forskare, vilket gör att arrangemangen riktar sig till forskare som har någon typ av eget intresse av utveckla och diskutera sitt skrivande – samt en vilja att kommunicera med läsare utanför den egna akademiska miljön. Som framgår av artikeln ”Språkhjälp gav forskare mer pengar” [länk] i Vetenskapsrådets tidning Curie är budskapet dock indirekt användbart även i inomakademiska format som ansökningar eller vetenskapliga artiklar.

# Tid. Maxtiden som går att beställa är en halvdag (ca 3 timmar plus rast) och ett möjligt upplägg är: a) föreläsning b) frågor och diskussion (ca 30 min) c) rast (20 min) d) en workshop (80 min, se listning på förslag).

# Upplägg. Beror lite på vad ni själva efterfrågar. Det vanligaste formatet är en vanlig föreläsning plus frågor/diskussion utan workshop. Men bara en konkret workshop utan föreläsning går också bra. Eller halvdagsarrangemang med båda inslagen enligt ovan.

# Material. I små grupper (max 6 personer) kan workshops göras utifrån deltagarnas egna texter där analys och redigering görs tillsammans med temafokus som väljs utifrån kapitlen boken Text och Stil: starta rätt, rytm och spänst, tajta, relation till läsaren, pitcha text, göra bok, etc. I större workshops (max 12 deltagare) används exempeltexter.

# Deltagarantal. En föreläsning plus frågor/diskussion utan interaktivitet kan i stort sett ha hur många deltagare som helst. En workshop som bygger på projektledarens exempeltexter kan ha upp till 12 deltagare. En workshop som bygger på forskares egna exempeltexter kan ha max sex deltagare.

# Projektplan. Text och stil pågår 1/4 -21 t o m  20/12 -21. Alla arrangemang måste genomföras innan dess, men

# Kostnader. Natur & Kultur täcker alla kostnader, inklusive resor. Det betyder att arrangemangen är helt gratis för samtliga lärosäten i Sverige.

Hör av dig!
textochstil@iffs.se

Åter till Text och stils huvudsida.