Skrivarskola för forskare 25-26/11 2022

MÅNDAG 21/11

09.00 // Magnus Linton hälsar välkommen och presenterar kursen.

09.15 // Deltagarna presenterar sig med forskningsintressen och en treminutersreflektion om upplevda styrkor och svagheter i det egna skrivandet. Samt förväntningar på de två dagarna.

10.00 // Fem fällor (föreläsning Magnus Linton). Att ta klivet från mallat akademiskt artikelskrivande till bredare essäistik handlar mycket om att möblera om idéer om en texts mening. Det finns en rad akademiska konventioner som med fördel kan slipas bort när man vänder sig till en bredare publik. Vilka? Varför fungerar vissa skrivsätt inte när en större publik ska tilltalas? Hur kan man göra i stället?

11.00 // Bokidéanalys. Medverkande forskares boksynopsis presenteras och analyseras i seminarieform under ledning av Magnus. Vilka fönster mot en större publik har idén? Framträder bokens form och genomförande tydligt? Vilken bild får man av författarens förtjänster och kompetenser? Vad kan bli bättre? [I detta första block går vi igenom hälften av alla synopsis, dvs sex. Alla deltagare har läst varandras texter].

12.00 // Lunch. Bord bokat på Urban Deli (gott om alternativ för fisk, veg och kött). Medverkande meddelar per mejl senast 11/11 till Olivia Svanberg ([email protected]) om man vill äta med gruppen eller ej.

13.00 // Grund, element, symmetri (föreläsning Magnus Linton). Beståndsdelarna i en levande facktext är få och enkla – men vilka? Och hur ser man till att elementen ställs i balans och får rimliga proportioner? Att skriva essäistik går, liksom vetenskaplig artikelproduktion, mycket ut på att behandla andras text i min text – hur kan ökad förståelse för output påverka skrivprocessens input?

14.00 // Bokidéanalys, forts. Diskussion av återstående sex synopsis.

15.00 // Eftermiddagsfika.

15.30 // Så gör jag – Henrik Berggren berättar (föreläsning) Som historiker och författare till en lång rad hyllade fackböcker, däribland den uppmärksammade Olof Palme-biografin Underbara dagar framför oss, startade Henrik Berggren projektet Sanning och stil, ett initiativ som nu resulterat i Sveriges första professur i sakprosa (Linnéuniversitetet). Hur tänker han kring ton, stil och ett faktamaterials struktur och gestaltning?

16.30 // Slutsatser och insikter. Magnus leder en uppsamlande avslutningsdiskussion om dagens poänger och styr blicken mot morgondagens ämnen: starta text, skapa rörelse och strukturera bok.

 
TISDAG 22/11

09.00 // Scenens poäng (workshop). Inom dagens akademi råder förvirring kring användning av scener i text. En del tycker att de inte hör hemma i forskares texter. Andra tror sig inte ha den stilistiska kapaciteten att skriva ut en effektiv scen och ytterligare andra förstår inte vad som avses med en ”scen” i facktext. Men att skriva scener är varken svårt eller fånigt pretentiöst – utan en central del i att skapa rörelse i text. Hur gör man? Vilket material kan användas? Var i texten gör sig scenerna bäst? Och hur balanserar man scen och analys så att inget blir överlastat i relation till det andra?

10.00 // Textanalys: starter. Medverkande forskares inskickade bokinledningar presenteras och analyseras i seminarieform under ledning av Magnus. Vilka processer bör en start sätta igång hos läsaren? Vad det är som gör att du får lust/inte lust att läsa vidare? Ser du några mönster i hur du gillar/ogillar de medverkandes inledningar? Gör inledningarna något med dig? Vad? Vilka textstrukturella fundament läggs i en texts början? Och vilka typiska forskarmanér bör undvikas? [I detta första block går vi igenom åtta av de medverkandes textstarter. Alla deltagare har läst varandras texter].

11.30 // Lagom tungt – Bo Rothstein om debattens konst. Att balansera forskargärning med samhällsdebatt är önskvärt men inte alltid lätt. Hur tar man rejäl plats i samtidens stora frågor utan att tappa tyngd och trovärdighet som forskare? En av Sveriges internationellt mest kända forskare, och landets mest frekventa statsvetare på DN Debatt, delar sina erfarenheter.

12.15// Lunch. Bord bokat på restaurang TAK plan 13 (läcker utsikt). Medverkande meddelar per mejl till Olivia Svanberg ([email protected]) senast 11/11 om man vill äta med gruppen eller ej.

13.30 // Marknadens möjligheter (föreläsning Martina Stenström, operativ förlagschef vetenskapsförlaget Fri tanke). En levande fackbok är i första hand inte avsedd för kurslistor eller kollegor utan för en bredare publik villig att betala för läsningen. Vilka önskningar och krav har förläggare, redaktörer och marknadsavdelningar på en säljbar fackboks utformning? Och vilka mönster i svagheter och möjligheter ser en erfaren fackboksförläggare i den flod av idéer, synopsis och manus som når förlagen? Ta chansen, ställ frågor!

14.30 // Textanalys: starter, forts. Diskussion av återstående fyra bokinledningar.

15.00 // Eftermiddagsfika

15.30 // Fakta – textens guld. En grundläggande beståndsdel i varje facktext är nya och tänkvärda faktauppgifter. En medioker text kan räddas med faktauppgifter och en redan bra text kan bli fenomenal med en skärpning av faktahanteringen. Hur kan man tänka kring relevanta och irrelevanta fakta? Mot vilka fonder måste faktauppgifter stämmas av för att ge texten liv och rörelse? Hur undviker man att döda en text med för mycket fakta?

16.30 – 17.00 Avslutningssnack. Vi rundar av de två dagarna med en diskussion om allt som inte blev sagt eller gjort och former för att gå vidare med manus och tänkande. Plus en kvartskort idéskiss av Magnus om sätt att avsluta böcker/texter. I vilken stämning, eller med vilka frågor, ska läsaren parkeras?