När vården blir IT. En underlagsrapport till eHälsokommittén

Ekholm, Anders , Drasko Markovic | 2014

Forskningsrapport 2014/8, 50 s.

En insats måste göras för att ändra IT-systemen i vården. Med ca 10 000 organisationer som sysslar med vård och socialtjänst och IT-system som är uppbyggda runt regioner, landsting kommuner och sjukhus, är det mycket som dupliceras och många patienter som ramlar mellan stolarna.

Rapportförfattarna listar här några orsaker till varför de IT-lösningar som ska hjälpa hälso- och sjukvård med dokumentation, beslut och processhantering ofta fungerar så dåligt. De talar om komplexiteten i vård och omsorg, om verksamhetsledningars brist på förståelse för att informationsförsörjning och informationshantering är viktiga strategiska frågor och om regelverk kring t.ex. integritet som inte är anpassade efter hur vård och omsorg fungerar.

Som motvikt ges ett exempel på hur informationshanteringen i vård och omsorg skulle kunna fungera i en framtid om fem till femton år. En framtid där ett flexibelt IT-system uppbyggt på moduler verkligen fungerar som ett stöd för personalen och möjliggör en holistisk syn på patienten. Ett system som är tillgängligt inte enbart för personalen i en viss organisation utan även för patienten och anhöriga, för socialtjänst, skola och vårdpersonal i andra organisationer.

Ett system som gör preventiv vård effektivare och framsteg genom forskning snabbare. När vården blir IT och tekniken får ta hand om det den gör bättre än människan, öppnas möjligheter för en säkrare och effektivare vård som kan möta patientens växande förväntningar.

Ladda ner När vården blir IT (pdf)

Lyssna på en intervju med Anders Ekholm om rapporten.

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Forskningsrapport 2014/8, 50 s.

En insats måste göras för att ändra IT-systemen i vården. Med ca 10 000 organisationer som sysslar med vård och socialtjänst och IT-system som är uppbyggda runt regioner, landsting kommuner och sjukhus, är det mycket som dupliceras och många patienter som ramlar mellan stolarna.

Rapportförfattarna listar här några orsaker till varför de IT-lösningar som ska hjälpa hälso- och sjukvård med dokumentation, beslut och processhantering ofta fungerar så dåligt. De talar om komplexiteten i vård och omsorg, om verksamhetsledningars brist på förståelse för att informationsförsörjning och informationshantering är viktiga strategiska frågor och om regelverk kring t.ex. integritet som inte är anpassade efter hur vård och omsorg fungerar.

Som motvikt ges ett exempel på hur informationshanteringen i vård och omsorg skulle kunna fungera i en framtid om fem till femton år. En framtid där ett flexibelt IT-system uppbyggt på moduler verkligen fungerar som ett stöd för personalen och möjliggör en holistisk syn på patienten. Ett system som är tillgängligt inte enbart för personalen i en viss organisation utan även för patienten och anhöriga, för socialtjänst, skola och vårdpersonal i andra organisationer.

Ett system som gör preventiv vård effektivare och framsteg genom forskning snabbare. När vården blir IT och tekniken får ta hand om det den gör bättre än människan, öppnas möjligheter för en säkrare och effektivare vård som kan möta patientens växande förväntningar.

Ladda ner När vården blir IT (pdf)

Lyssna på en intervju med Anders Ekholm om rapporten.

 

Relaterat material