Innehåll i Framtider 2/2018

Tema nya teknologier: Den förarlösa bilen 2018

Hur ser en framtid med självkörande bilar ut?

Det har länge funnits en påtaglig entusiasm kring utvecklingen av självkörande bilar, med rätta när man tar del av de fördelar denna teknik kan förväntas föra med sig. Bättre trafiksäkerhet, färre bilar, mindre utsläpp, mindre parkeringsplatser - bra för människan, bra för miljön. Finns det anledning att tro att detta kommer att hända? Och om självkörande bilar verkligen slår igenom på bred front, vad innebär det i det större perspektivet?

I det här numret av Framtider försöker vi lyfta på några av de stenar som omgärdar berättelsen om en framtid med självkörande fordon, som vanligt med hjälp av en rad forskare med olika vägar in i ämnet. Välkommen!

Temat för det här numret, "Nya teknologier", är ett av fem övergripande teman i Institutet för Framtidsstudiers nuvarande forskningsprogram.

Innehåll

Forskartexten
Gustaf Arrhenius: Några tankar om självkörande fordons politiska och etiska konsekvenser

Reportaget
Drömmen om den självkörande bilen

FILM: Övergången till framtida transporter 

POD: En framtid med förarlösa bilar - hur ser den ut? Del 1
POD: En framtid med förarlösa bilar - hur ser den ut? Del 2

FILM: Offentliga samtal: Det förarlösa samhället? En miniversion
FILM: Offentliga samtal: Det förarlösa samhället?

Se hela nyhetsbrevet Framtider 1/2018 på tema Nya teknologier här.

Vill du få kommande nyhetsbrev, prenumerera här.

Hur ser en framtid med självkörande bilar ut?

Det har länge funnits en påtaglig entusiasm kring utvecklingen av självkörande bilar, med rätta när man tar del av de fördelar denna teknik kan förväntas föra med sig. Bättre trafiksäkerhet, färre bilar, mindre utsläpp, mindre parkeringsplatser - bra för människan, bra för miljön. Finns det anledning att tro att detta kommer att hända? Och om självkörande bilar verkligen slår igenom på bred front, vad innebär det i det större perspektivet?

I det här numret av Framtider försöker vi lyfta på några av de stenar som omgärdar berättelsen om en framtid med självkörande fordon, som vanligt med hjälp av en rad forskare med olika vägar in i ämnet. Välkommen!

Temat för det här numret, "Nya teknologier", är ett av fem övergripande teman i Institutet för Framtidsstudiers nuvarande forskningsprogram.

Innehåll

Forskartexten
Gustaf Arrhenius: Några tankar om självkörande fordons politiska och etiska konsekvenser

Reportaget
Drömmen om den självkörande bilen

FILM: Övergången till framtida transporter 

POD: En framtid med förarlösa bilar - hur ser den ut? Del 1
POD: En framtid med förarlösa bilar - hur ser den ut? Del 2

FILM: Offentliga samtal: Det förarlösa samhället? En miniversion
FILM: Offentliga samtal: Det förarlösa samhället?

Se hela nyhetsbrevet Framtider 1/2018 på tema Nya teknologier här.

Vill du få kommande nyhetsbrev, prenumerera här.