Vad är nytt under solen? Om problemet med att veta vad som är nytt i historien och samhället

Publikationsår: 2002

Stefan Olsson

Arbetsrapport 2002 nr. 4

Nytt är ett mångtydigt begrepp som allt för sällan klargörs av dem som brukar det. Denna artikel lyfter fram användandet hos två författare, Alvin Toffler och Manuel Castells, för att påvisa problematiken. Historisk relativism och epokmedvetenhet diskuteras, liksom möjligheten att begreppet kan tjäna som ett marknadsföringsknep. Det argumenteras för en medvetenhet när man använder sig av detta inte så oskyldiga begrepp: en ”ny-medvetenhet”.

Rapporten kan laddas ner gratis i PDF-format: Ladda ner Arbetsrapport 2002 nr.4

Det går även att beställa rapporten i tryckt format, pris: 46 kr (porto inkluderat)

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta info@iffs.se

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner
Pris: 46 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Publikationsår: 2002

Stefan Olsson

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner
Pris: 46 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Arbetsrapport 2002 nr. 4

Nytt är ett mångtydigt begrepp som allt för sällan klargörs av dem som brukar det. Denna artikel lyfter fram användandet hos två författare, Alvin Toffler och Manuel Castells, för att påvisa problematiken. Historisk relativism och epokmedvetenhet diskuteras, liksom möjligheten att begreppet kan tjäna som ett marknadsföringsknep. Det argumenteras för en medvetenhet när man använder sig av detta inte så oskyldiga begrepp: en ”ny-medvetenhet”.

Rapporten kan laddas ner gratis i PDF-format: Ladda ner Arbetsrapport 2002 nr.4

Det går även att beställa rapporten i tryckt format, pris: 46 kr (porto inkluderat)

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta info@iffs.se