Social snedrekrytering till högre studier: en litteraturöversikt

Eva Ranehill 2002

Arbetsrapport 2002 nr. 10

Påverkan av social bakgrund på utbildningsmöjligheter i Sverige granskas genom en litteraturöversikt, både ur ekonomiskt och socialt perspektiv. Även om social stratifikation har minskat i Sverige, vilket förmodligen beror på ökad jämlikhet utanför utbildningssektorn och ekonomisk säkerhet, kvarstår den ändock. Framförallt gäller detta incitament för lägre klasser att påbörja studier och benägenhet för högra klasser att återvända till dem.

Rapporten kan laddas ner gratis i PDF-format: Ladda ner Arbetsrapport 2002 no.10

Det går även att beställa rapporten i tryckt format, pris: 46 kr (porto inkluderat)

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta [email protected]

Pris: 46 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg
pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner
Pris: 46 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Arbetsrapport 2002 nr. 10

Påverkan av social bakgrund på utbildningsmöjligheter i Sverige granskas genom en litteraturöversikt, både ur ekonomiskt och socialt perspektiv. Även om social stratifikation har minskat i Sverige, vilket förmodligen beror på ökad jämlikhet utanför utbildningssektorn och ekonomisk säkerhet, kvarstår den ändock. Framförallt gäller detta incitament för lägre klasser att påbörja studier och benägenhet för högra klasser att återvända till dem.

Rapporten kan laddas ner gratis i PDF-format: Ladda ner Arbetsrapport 2002 no.10

Det går även att beställa rapporten i tryckt format, pris: 46 kr (porto inkluderat)

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta [email protected]