Kvarboende och äldrevård i hemmet med modern teknik – vad hämmar utvecklingen? Bilaga 3

Anna Essén 2003

Innehåller ett kortfattat urval av befintliga tjänster och utvecklingsprojekt relaterade till kvarboende och äldrevård i hemmet med hjälp av teknik. Exemplen illustrerar variationen och spännvidden i lösningar och de behov som skulle kunna tillgodoses med hjälp av teknik.

Ladda ner bilaga 3 till Arbetsrapport 2003 nr.5: Framsynta exempel

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Innehåller ett kortfattat urval av befintliga tjänster och utvecklingsprojekt relaterade till kvarboende och äldrevård i hemmet med hjälp av teknik. Exemplen illustrerar variationen och spännvidden i lösningar och de behov som skulle kunna tillgodoses med hjälp av teknik.

Ladda ner bilaga 3 till Arbetsrapport 2003 nr.5: Framsynta exempel