Free movers som resurs och strategi – utländska studenter i det svenska utbildningssystemet

Berith Ramstedt 2003

Arbetsrapport 2003 nr. 6

Rapporten behandlar frågor kring det ökade antalet studenter från utlandet inom det svenska utbildningssystemet och diskuterar internationalisering, planerings- och resursfördelningsproblem, lärosätens intressen, humankapital, arbetskraftsbrist, rekryteringsmöjligheter, liksom möjligheten för dessa studenter att tjäna som ambassadörer för Sverige i sina hemländer.

Ladda ner Arbetsrapport 2003 nr.6

Det går även att beställa rapporten i tryckt format, pris: 46 kr (porto inkluderat)

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta [email protected]

Pris: 46 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg
pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner
Pris: 46 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Arbetsrapport 2003 nr. 6

Rapporten behandlar frågor kring det ökade antalet studenter från utlandet inom det svenska utbildningssystemet och diskuterar internationalisering, planerings- och resursfördelningsproblem, lärosätens intressen, humankapital, arbetskraftsbrist, rekryteringsmöjligheter, liksom möjligheten för dessa studenter att tjäna som ambassadörer för Sverige i sina hemländer.

Ladda ner Arbetsrapport 2003 nr.6

Det går även att beställa rapporten i tryckt format, pris: 46 kr (porto inkluderat)

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta [email protected]