Diskriminering i den statliga sektorn? – En utvärdering av det statliga pensionssystemet

Carl Barnekow 2004

Arbetsrapport 2004 nr. 2

Denna rapport syftar till att granska tidigare kritik som riktats mot det statliga
pensionssystemet och klarlägga eventuella oförmånliga effekter av systemet, dels ur ett
åldersperspektiv och dels ur ett perspektiv som betraktar relationen mellan hög- och
låginkomsttagare. Det framgår att kostnadsosäkerheten är störst bland statliga arbetsgivare med hög medelålder, vilket kan komma att försvåra den generationsväxling dessa myndigheter står inför.

Ladda ner Arbetsrapport 2004 nr.2

Det går även att beställa rapporten i tryckt format, pris: 46 kr (porto inkluderat)

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta [email protected]

Pris: 46 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg
pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner
Pris: 46 kr (inkl porto)
Lägg i varukorg

Arbetsrapport 2004 nr. 2

Denna rapport syftar till att granska tidigare kritik som riktats mot det statliga
pensionssystemet och klarlägga eventuella oförmånliga effekter av systemet, dels ur ett
åldersperspektiv och dels ur ett perspektiv som betraktar relationen mellan hög- och
låginkomsttagare. Det framgår att kostnadsosäkerheten är störst bland statliga arbetsgivare med hög medelålder, vilket kan komma att försvåra den generationsväxling dessa myndigheter står inför.

Ladda ner Arbetsrapport 2004 nr.2

Det går även att beställa rapporten i tryckt format, pris: 46 kr (porto inkluderat)

Om du önskar beställa rapporten mot faktura, kontakta [email protected]