Balansen mellan de unga och de gamla. Intergenerationella resursomfördelningar och en åldrande befolkning.

Daniel Hallberg 2009

Arbetsrapport 2009 nr.18

Uppsatsen sammanfattar den demografiska utvecklingen med en åldrande svensk befolkning och samspelet med den ekonomiska livscykeln. Vidare diskuteras några möjligheter att möta de utmaningarna som kan uppstå. Det argumenteras för att föråldringen av befolkningen inte är ett problem om och för de äldre som man ibland förleds att tro utan är en fråga om utvecklingen av hela den ekonomiska livscykeln.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2009 nr.18

 

pdf-dokument - Kostnadsfritt
Ladda ner

Arbetsrapport 2009 nr.18

Uppsatsen sammanfattar den demografiska utvecklingen med en åldrande svensk befolkning och samspelet med den ekonomiska livscykeln. Vidare diskuteras några möjligheter att möta de utmaningarna som kan uppstå. Det argumenteras för att föråldringen av befolkningen inte är ett problem om och för de äldre som man ibland förleds att tro utan är en fråga om utvecklingen av hela den ekonomiska livscykeln.

Rapporten kan laddas ner gratis i pdf-format: Ladda ner Arbetsrapport 2009 nr.18