Visioner om 2173 - Nordiska museet 150 år

2023 firar Nordiska museet 150 år. Bland annat genom att rikta blickarna mot framtiden. Genom insamlingen ”Vår framtid - en spaning mot Norden 2173” söker de visioner och önskningar om framtiden. Hur ska Norden - och världen - vara 2173?

Insamlingen startade den 24 januari och alla kan vara med. På https://varframtid.nordiskamuseet.se/ kan du lämna din berättelse samt höra Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier, berätta om olika metoder som används för att beforska framtiden och om vilka scenarier inom olika områden som är troliga. https://varframtid.nordiskamuseet.se/experterna-om-framtiden/