Hoppa till innehållet

Podintervju med Gustaf Arrhenius: Vi behöver mobilisera oss för klimatet som väljare

Är det visionära ledare vi behöver för att inspirera till och fatta de stora beslut som behövs för att komma tillrätta med klimatförändringarna? Mycket görs på lokal och regional nivå, men var finns samordningen och vem är redo att ta det övergripande ansvaret?

Detta är frågor som dyker upp i Länsförsäkringars forskningspod Samhällssnackarna där vår VD Gustaf Arrhenius och Pär Holmgren, naturskadespecialist på Länsförsäkringar intervjuas av Annika Dopping.

Temat på poden är Ansvarsfullt ledarskap för en hållbar framtid, men Gustaf pekar istället på att riktig förändring inte alls behöver handla om fokus på individen,enskilda organisationer eller kommuner om man vill åstadkomma förändring.

Istället jämför han klimatfrågan med hur kvinnofrågan till slut vann politisk mark:

– Politiker anpassar sig när det finns en mobilisering underifrån. Där det finns en väldig kraft för förändring. Ta kvinnofrågan. Hände den på grund av att vi hade en karismatisk visionär ledare som satt i riksdagen? Var det så att Tage Erlander sade ”ja, vi måste göra något!”? Nej, det var för att kvinnorna organiserade sig och satte tryck, och gjorde det till en politisk fråga. [...] Det är samma sak med det här tror jag. 

Lyssna på hela avsnittet här: